Zmierzyć przekład Z metodologii oceniania w dydaktyce przekładu pisemnego

Podręczniki

Informacje

Rozległa wiedza Autorki, rozumowanie i pasja badawcza owocują dojrzałą pracą, która zmusza, czy zachęca do dalszej refleksji i poszukiwań. Rozprawa ma charakter krytyczny i otwarty, ukazuje imponujące osiągnięcia myśli przekładoznawczej, ale także i jej ograniczenia. Zawiera ważne...

Cena: 39,48
Dostępność: dostępny do tygodnia