Zarys międzynarodowych stosunków gospodarczych

Polityka

Informacje

W najnowszym podręczniku międzynarodowych stosunków gospodarczych omówione zostały: teoria handlu międzynarodowego (podstawy teoretyczne, handel i podział dochodów, handel i wzrost gospodarczy, międzynarodowa mobilność czynników produkcji), polityka handlowa (instrumenty i miary...

Cena: 47,00
Dostępność: dostępny od ręki