Witkacowskie muzy

Nauki humanistyczne

Informacje

kombajn kosmetyczny

Publikacja Witkacowskie muzy. Kobiety w egzystencji i dziele artysty, będąca pokłosiem doktoratu, to szerokie spojrzenie nie kombajn kosmetyczny tylko na różnorodną twórczość Stanisława Ignacego Witkiewicza vel Witkacego. Tropi powiązania istniejące między poszczególnym dziedzinami aktywności...

Cena: 36,96
Dostępność: dostępny do tygodnia