Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

Prawo

Informacje

nakładka uniwersalna micro duo

Komentarz skierowany jest przede wszystkim do przedsiębiorców oraz pracowników administracji publicznej. Zawiera szczegółową analizę zagadnień nakładka uniwersalna micro duo prawnych związanych z:- dostępem do informacji o środowisku,- strategiczną oceną oddziaływania na środowisko,- oceną oddziaływania...

Cena: 56,42
Dostępność: dostępny od ręki