Ukryte ogrody, nieobecne przestrzenie. Literackie i kulturowe metafory współczesności

Nauki humanistyczne

Informacje

Książka Mariusza Gołąba pt. "Ukryte ogrody, nieobecne przestrzenie. Literackie i kulturowe metafory współczesności" łączy aspekt antropologiczny lipoliza łódź podjętych rozważań literaturoznawczych z szeroką perspektywą porównawczą, w której Autor umieszcza literaturę jako zjawisko kulturowe....

Start