Swoimi słowami 3 Język polski Podręcznik do kształcenia językowego z ćwiczeniami część 2

Podręczniki

Informacje

"Swoimi słowami" to unikalny podręcznik, który łączy zalety układu problemowego z uporządkowaniem charakterystycznym dla układu chronologicznego. Każdy z zawartych w nim uniwersalnych motywów, takich jak "dom", "miłość", "praca", został powiązany z określoną epoką. Tego typu...

Start