Słowotwórstwo czasownika w gwarze

Nauki humanistyczne

Informacje

witryny szklane

Monografia Anny Fadeckiej wpisuje się w nurt badań poświęconych słowotwórstwu części mowy (tu czasownika) w gwarach. Poza witryny szklane bardzo bogatym materiałem egzemplifikacyjnym (ok. 4500 derywatów) monografia porządkuje dotychczasowy stan badań nad słowotwórstwem czasownika. Autorka wnikliwie...

Cena: 28,30
Dostępność: dostępny od ręki