Rodzaje uczestnictwa

E-książki

Informacje

fotograf na ślub łódź

Publikacja zawiera wyniki badań nad tworzącymi \"trzeci sektor\" organizacjami non-profit - zarówno instytucjami jak fotograf na ślub łódź i nieformalnymi grupami okołokościelnymi. Celem projektu było uzyskanie obiektywnego obrazu aktywności tych organizacji.

Cena: 13,28 13,80 zł
Dostępność: sprawdź w sklepie