Psychologiczne wyznaczniki i konsekwencje roszczeniowości w perspektywie (między)kulturowej

E-książki

Informacje

Monografia przedstawia wyniki badań nad roszczeniowością prowadzone przez Magdalenę Żemojtel-Piotrowską i jej współpracowników w latach 2006-2015. Autorka proponuje szerokie rozumienie roszczeniowości - jako skłonności do formułowania oczekiwań wobec innych i koncentracji na...

Start