Polskie szkolnictwo wyższe

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

Na książkę tę składa się sześć raportów dotyczących różnych aspektów polskiego szkolnictwa wyższego na progu XXI wieku. Powstały one w związku z pracami nad środowiskowym projektem: Strategia rozwoju szkolnictwa wyższego: 2010-2020, prowadzonym przez Fundację Rektorów Polskich...

Cena: 54,56
Dostępność: dostępny do tygodnia