Polityka wschodnia Unii Europejskiej

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

Problematyka relacji między Unią Europejską a państwami Europy Wschodniej była i jest bardzo ważna, by nie powiedzieć kluczowa dla przyszłości plakaty abstrakcyjne nie tylko samych zainteresowanych stron, lecz również całego kontynentu. Kształtujący się po 1989 roku nowy układ sił w tej części...

Start