Osobowościowe uwarunkowania przeżycia religijnego młodzieży studiującej

Poradniki

Informacje

Człowiek staje się w pełni sobą, jeśli podejmuje wysiłek realizowania, rozwijania wrodzonych potencjalności. Mimo wielkich osiągnięć nauki, badacze nadal poszukują bardziej adekwatnych do współczesnych czasów i skuteczniejszych narzędzi oraz sposobów wdrażania nowych idei...

Cena: 37,26
Dostępność: dostępny do tygodnia