Od Hajnówki do Pahlawi

Historia

Informacje

Leśnicy też byli zagrożeniem. Los 100 rodzin leśników z Puszczy Białowieskiejpod okupacją sowiecką w 1939 rokuKsiążka Anny Mironowicz #8222;Od Hajnówki do Pahlavi #8230;#8221; przekazuje pamięć ofiar II wojny światowej, opisując losy Polaków #8211; 100 rodzin leśników z Puszczy...

Start