Ó i U bez tajemnic. Ó niewymienne

Nauki humanistyczne

Informacje

Książka pomaga w zapamiętaniu wyrazów z ó niewymiennym. Zostały one podzielone na 12 kategorii (odpowiadających 12 rozdziałom), co ma ułatwić uczniom opanowanie pisowni tych wyrazów.Na początku książki znajduje się Schemat ortograficzny, który porządkuje materiał ortograficzny i...

Start