Mowa nie trawa. Wybór ćwiczeń logopedycznych

Nauki humanistyczne

Informacje

Książka zawiera ćwiczenia, które z powodzeniem można zastosować w terapii rotacyzmu. Są one użyteczne na etapie utrwalania i życzenia ślubne po angielsku z tłumaczeniem na polski automatyzacji, a porządek ich prezentacji odpowiada ogólnej metodycznej chronologii postępowania terapeutycznego. Materiał językowy wybrany do ćwiczeń zawiera...

Start