Między racjonalizmem a nowym mitem Lessing i teologia postoświeceniowa

Nauki humanistyczne

Informacje

rusztowanie krause

Między racjonalizmem a nowym mitem to praca podejmująca najistotniejsze wątki teologiczno-filozoficznej spuścizny Gottholda Ephraima Lessinga #166; rusztowanie krause głównego przedstawiciela literatury oświeceniowej w Niemczech. Wychodząc od sporu prowadzonego przez Lessinga z luterańską teologią...

Cena: 33,67
Dostępność: dostępny od ręki