Kulturowe uwarunkowania dojrzałości procesowej urzędów miast

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

Prezentowana tematyka została oparta na gruncie dwóch obszarów badań organizacji publicznej - orientacji procesowej oraz kulturze organizacyjnej. W pracy przedstawiono relacje pomiędzy poziomem dojrzałości procesowej urzędów miast a zestawem zmiennych opisujących kulturę organizacyjną,...

Start