Kompetencje społeczne i inteligencja emocjonalna nauczycieli wychowania fizycznego i trenerów

E-książki

Informacje

Zeszyt metodyczny został przygotowany w ramach projektu badań statutowych realizowanych w AWF Warszawa temat: wpływ warsztatów z wykorzystaniem elementów metody Video Interaction Training i treningu interpersonalnego na rozwój kompetencji społecznych i inteligencji emocjonalnej przyszłych...

Start