Kolonizator skolonizowany

E-książki

Informacje

Książka Wacława Forajtera pt. "Kolonizator skolonizowany. Przypadek Sygurda Wiśniowskiego" skupia się na kwestii już rozpoznanej, nieomówionej jednak w wymiennik ciepła wystarczającym stopniu w tekstach z zakresu rodzimej humanistyki. Chodzi o analizę różnego rodzaju idei, które w XIX wieku...

Start