Kobiety Kossaków

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

Barwna opowieść o kobietach kilku pokoleń rodu Kossaków. Oparta na bogatym materiale wspomnieniowym i źródłowym, w tym również nigdzie niepublikowanych listach z rodzinnego archiwum.Żyły w cieniu artystów malarzy, chociaż to one były majętne i dobrze urodzone i to za ich posag...

Start