Jak przeliczyć premię kwartalną, wypłacając zasiłek po zmianie wymiaru czasu pracy

E-książki

Informacje

Premia (o ile pracownik nie zachowuje do niej prawa w okresie pobierania zasiłków, a zatem taka, która jest pomniejszana za okres ich pobierania) podlega uwzględnieniu w podstawie wymiaru zasiłku w wysokości stanowiącej 1/12 kwot wypłaconych za cztery kwartały poprzedzające miesiąc, w...

Start