Humanizm performatywny. Polemika z filozofią w praktyce literackiej Witolda Gombrowicza

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

znikopis disney

Książka ta skupia się na roli filozofii w twórczości Witolda Gombrowicza. Praktyka literacka polskiego pisarza jest tu ujęta z znikopis disney perspektywy myśli neopragmatycznej oraz poststrukturalistycznej, przy czym pisanie literackie jest ujmowane jako swego rodzaju próba performatywnego przerobienia i...

Cena: 43,68
Dostępność: dostępny do tygodnia