Hans Jonas o etycznej odpowiedzialności nauki i techniki

Filozofia

Informacje

Celem autora jest - jak sam to ujmuje - po pierwsze, umieszczenie Jonasa w ramach szeroko dyskutowanej problematyki krytyki postępu technicznego, a po drugie - zaprezentowanie zasady odpowiedzialności jako idei związanej z całą twórczością Jonasa (a nie tylko z tomem zatytułowanym Zasada...

Start