eUrząd Cyfrowe usługi publiczne

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

Publikacja ma charakter poradnika dla mieszkańców, przedsiębiorców poszukujących informacji nt. możliwości i sposobu załatwiania sprawy z ISO 9001 wykorzystaniem Internetu, ale również dla podmiotów publicznych realizujących zadania z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. W...

Start