Ekonomika Handlu cz.2 podręcznik EKONOMIK

Podręczniki

Informacje

Podręcznik obejmuje wszystkie hasła programu nauczania przedmiotu "Ekonomika handlu" realizowanego w ramach zawodu technik handlowiec.

Start