Edukacja zdrowotna na tle wybranych czynników a skuteczność terapii antyagregacyjnej

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

U pacjentów po zawale serca leczonych angioplastyką wieńcową zaprzestanie przyjmowania leków antyagregacyjnych wiąże się z ryzykiem wystąpienia bardzo poważnych powikłań. Według Światowej Organizacji Zdrowia około 50% pacjentów nie przestrzega zaleceń lekarskich. Czy edukacja...

Start