Drogowskazy Pana Boga

Książki tematyczne, czasopisma

Informacje

Autorka rozmawia z dorosłymi, którzy z racji swych zajęć są blisko dzieci. Rozmowy dotyczą przykazań Bożych - tych wskazówek, jak mają żyć duzi i mali chrześcijanie.

Start