Chanat Krymski. Państwo koczowników na kresach Europy

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

W świadomości Polaków funkcjonuje stereotyp Tatara, jako okrutnego najeźdźcy, co zostało odzwierciedlone m.in. w legendzie o zabiciu przez wojska tatarskie hejnalisty z wieży Kościoła Mariackiego. Autor dociera do źródeł takiego postrzegania potomków plemion zamieszkujących imperium...

Cena: 33,15
Dostępność: dostępny do tygodnia