Aksjologia Louisa Lavellea wobec ponowoczesnego...

Filozofia

Informacje

styl hampton

Aksjologia Louisa Lavelle\'a... prezentuje poglądy nieznanego w Polsce wybitnego filozofa francuskiego, ale jest równocześnie pretekstem do styl hampton dyskusji nad światopoglądem naukowym, obecnością metafizyki w nauce, różnymi rodzajami racjonalności, paradygmatami poznawczymi i hierarchiami...

Cena: 29,25
Dostępność: dostępny do tygodnia