Aksjologia Louisa Lavellea wobec ponowoczesnego...

Filozofia

Informacje

Aksjologia Louisa Lavelle'a... prezentuje poglądy nieznanego w Polsce wybitnego filozofa francuskiego, ale jest równocześnie pretekstem do dyskusji nad światopoglądem naukowym, obecnością metafizyki w nauce, różnymi rodzajami racjonalności, paradygmatami poznawczymi i hierarchiami...

Start